3D Yazıcı Teknolojileri

Teknoloji, , , , , , , , Mart 2, 20160Yorumdogancan

3D Yazıcılar katmanlı imalat(additive manufacturing) yapması açısında birbirinin aynısı olmasına rağmen objeyi üretmede kullandıkları teknoloji açısından birbirinden farklılaşmaktadır. Bu teknolojiler arasında;

·         Fused Deposition Modeling ve ya Fused Filament Fabrication (FDM / FFF)

·         Stereolithography (SLA)

·         Selective Laser Sintering (SLS)

·         Polyjet & Multijet

·         Renkli 3D Baskı (Binder Jetting, SDL & Triple Jetting)

·         Digital Light Processing (DLP)

·         Metal 3D Baskı (DMLS & EBM)

 

Fused Deposition Modeling ve ya Fused Filament Fabrication (FDM / FFF)

FDM teknolojisi 3D Yazıcılar arasında en popüler olan teknoloji. Özellikle 2007 yılında patentlerin düşmesiyle açık kaynak akımının da etkisiyle tüm dünyada yaygınlaştı. Genel olarak masaüstü 3D Yazıcıların kullandığı bu teknolojide objeler  filament olarak adlandırılan hammaddenin eritilerek katman katman dökülmesiyle inşa ediliyor.

3D Yazıcılar arasında en uygun fiyata sahip olan bu teknolojide genel olarak ABS ve PLA termo plastikleri hammadde olarak kullanılıyor. 1.75 ve 3 mm çapında iki farklı filament kullanan FDM 3D Yazıcılarında, filament ekstrüder olarak adlandırılan bölümde eritilerek aşağıdan yukarıya doğru üretilmektedir.

Bazı FDM 3D Yazıcılarında birden fazla ekstrüder bulunmaktadır. Böylece farklı renkler bir arada üretilebilir.

FDM teknolojisinde obje üretimi esnasında destek malzemesi kullanılmaktadır.  Bu destek malzemeleri ise daha üretimden sonra anaparçadan kolaylıkla ayrılabilmektedir.

FDM teknolojisindeki çıktılar prototiplemeden, ölçek modele konsept modelden kalıplamaya birçok farklı alanda kullanılabilir.

 

Stereolithography (SLA)

Stereolithograpahy (SLA) teknolojisi 1986 yılında 3D Systems şirketi kurucusu Charles Hull tarafından geliştirilen ilk 3D Yazıcı teknolojisidir. SLA teknolojisinde objeler ultraviyole lazerin foto reaktif reçineyi katman katman dondurmasıyla oluşturulur. Üretim esnasında tabla 0.05 – 0.15 mm hareketlerle aşağıya doğru iner ve her inişten sonra lazer objenin bir kesit alanını oluşturur. Üretim sonunda ise obje sıvı reçinenin içerisinden alınır. Diğer bir yöntemde ise obje baş aşağı olacak şekilde üretilir.

SLA teknolojisinde objeyi üretim esnasında ayakta tutabilmek için destek malzemeleri kullanılır. Destek malzemeleri üretim sonrası objeden ayrılır.

SLA 3D Baskıları FDM ve SLS 3D Baskıları gibi iyi derecede dayanma gücüne sahip değildir.  Ama bunun yerine 3D Baskılar çok daha yüksek hassasiyettedir.

SLA teknolojisinde çıktılar mücevher, dişçilik gibi yüksek detay gerektiren yerlerde kullanılır. Çıktılar ise son üründen ziyade kalıp alınıp döküm yapılmasında kullanılmaktadır.

 

Selective Laser Sintering (SLS)

Katmanlı imalat teknolojilerinden bir diğeri olan SLS’de lazer toz halde bulunan hammaddeyi sinterleyerek 3 boyutlu modeli oluşturmaktadır. SLS teknolojisini kullanan 3D Yazıcılarda üretim platformunda toz halde bulunan hammaddeden (genellikle polyamid) çok ince bir tabaka lazer tarafından sinterlenir. Daha sonra üretim platformu mikron seviyesinde aşağıya iner ve diğer katman lazer tarafından oluşturulur. Bu süreç objenin tamamı üretilene kadar devam eder.

Diğer teknolojilerle kıyaslandığında örneğin SLA ve FDM, SLS teknolojisinde destek malzemesi kullanılmasına gerek yoktur. Çünkü toz halde bulunan materyal katmanlar arasında destek görevi görmektedir. Bu da karmaşık geometrilerin üretilmesine olan sağlamakadır.

SLS teknolojisinden alınan çıktılar prototip, mimari, hareketli parçalar, tüketici ürünleri, heykel gibi bir çok farklı alanda kullanılmaktadır.

 

Renkli 3D Baskı (Binder Jetting)

Binder Jet teknolojisini kullanan 3D Yazıcılarda renkli 3D Baskılar almak mümkündür. SLS teknolojisinde olduğu gibi bir katman toz materyal (kumtaşı) serildiken sonra 3D Yazıcının kafası tozun üzerinden geçer ve bu esnada kafa renk ve yapıştırıcı püskürtür. Daha sonra bir katman daha serilir ve aynı işlem obje üretilene kadar devam eder. Binder Jet teknolojisini kullanan 3D Yazıcılarda destek malzemesi kullanılmasına gerek yoktur. Çünkü toz materyalin kendisi destek oluşturmaktadır. FDM teknolojisi 3D Yazıcılarla kıyaslandığında, Binder Jet 3D Yazıcılarda post process işlemi gerekmektedir hava kompresörüyle objenin temizlenmesi ve colorbond işlemi gibi.

Polyjet & Multijet

SLA teknolojisine benzer olarak, Polyjet ve Multijet teknolojisini kullanan 3D Yazıcılarda UV ışık fotopolimer maddeyi kürlemektedir. Fakat SLA teknolojisindeki gibi her katmanın lazerle dondurulmasından ziyade, inkjet yazıcılarda olduğu 3D Yazıcının kafası foto küçük damlacıklar halinde foto polimer maddeyi bırakmakta, bırakılan bu madde ise UV ışık ile dondurulmaktadır. Bir katman oluşturuduktan sonra üretim tablası bir kat aşağıya inmekte daha sonra ise diğer katman oluşturulması için aynı işlem yapılmaktadır. Bu süreç ise objenin üretimi boyunca devam etmektedir.

Polyjet teknolojisini kullanan 3D Yazıcılarda yüzey kalitesi oldukça başarılıdır ve kompleks geometrideki modelleri üretebilmektedir. Fakat çıktıların dayanımı SLS ve FDM teknolojilerinde kadar güçlü değildir. Diğer teknolojilerle kıyaslandığından en büyük avantajı ise aynı anda birden fala materyali kullanabilmesidir. Böylece objenin farklı bölümlerinde farklı renkler, ısıl dirençlik ve ya sertlik gibi belirlenebilmektedir. SLA teknolojisinde olduğu gibi çıktılar güneş ışığı ve ısıya karşı hassastır.

 

Digital Light Processing (DLP)

DLP teknolojisini kullanan 3D Yazıcılarda 3 boyutlu modeller hammadde olarak kullanılan foto polimerin projektör yardımıyla kurlaştırılmasıyla oluşturulur.  SLA teknolojisine oldukça benzeyen DLP’nin farklı yanı ise Ultraviyole ışın yerine projektör kullanmasıdır. Bunun haricinde 3 boyutlu modeller SLA teknolojisinde olduğu gibi fotopolimer maddedinin katman katman kur edilmesiyle oluşturulmaktadır. Projektör ilk katmanı dondurduktan sonra üretim tablası bir kat yukarıya hareket etmekte ve diğer katman oluşturulmaktadır. Üretimin sonunda ise obje baş aşağı olacak şekilde elde edilmektedir.

FDM teknolojisine kıyasla DLP ile edilen 3D Baskılarda katmanların çözünürlüğü daha yüksektir. SLA teknolojisine kıyasla 3D Baskılar DLP’de daha hızlı üretilebilmektedir. Bunun nedeni ise SLA’de her katman nokta nokta dondurulurken DLP teknolojisinde projektörün katmanlar tek seferde kürleştirilmektedir.

SLA teknolojisinde kullanılan foto polimerler DLP teknolojisinde de kullanılabilir. DLP ile üretilen objelerin dayanıklılığı SLA teknolojisiyle aynıdır. Yine SLA ile benzer olarak DLP teknolojisi mücevherat, sanat gibi yüksek detay gerektiren alanlarda kullanılmaktadır.

 

Metal 3D Baskı (DMLS & EBM)

Metal baskı yapan 3D Yazıcılar genelde havacılık, savunma sanayi, medikal gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Direct Metal Laser Sintering(DMLS) olarak adlandırılan bu katmanlı imalat teknolojisi EOS firması tarafından geliştirimiştir. SLS teknoojisine benzer olarak çalışan DMLS teknolojisinde 3D Baskılar toz halde bulunan metal tozunun lazer tarafından sinterlenmesiyle oluşturulmaktadır.

DMLS teknolojisi ile elde edilen 3D Baskılarda geleneksel üretim yöntemlerine göre birçok avantaj sunmaktadır. DMLS teknolojisinde çoğu alaşım materyal kullanılabilmektedir ve kompleks geometriler kolayca üretilebilmektedir.

Electron Beam Melting (EBM) teknolojisini kullanan 3D Yazıcılarda lazerden ziyade elektron ışını gücün kaynağıdır. Arcam AB firması tarafından geliştirilen bu teknikte elektron ışınları metal tozunu katman katman eriterek objeyi oluşturmaktadır. EBM teknolojisinde tamamiyle yoğun materyalin karakteristik özelliklerini gösteren metal parçalar üretilebilmektedir.

EBM teknolojisinde alınan 3D Baskılarda %100 dolulukta üretilebilirki  bu kalıplamayla üretimden daha iyi sonuçlar vermektedir. Kullanılan materyaller arasında ise implant sektörü için mükemmel çözümler sunan titanyumun yanısıra bakır, niyobyum, AL 2024, metal cam ve paslanmaz çelikte yer almaktadır.

DMLS’e kıyasla EBM teknolojisini üstün üretim derecesine sahiptir.

 


Yorum yazınız.

× Whatsapp Hattı